APDF


Go to content

Anunturi Participare

Achizitii

 

Denumire

Data

Descarca Fisier

1

Anunt licitatie inchiriere teren Oltenita

20.08.2009

Download

2

Anunt licitatie inchiriere teren Bazias

21.08.2009

Download

3

Anunt licitatie inchiriere teren Moldova Veche

24.08.2009

Download

4

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitia publica de lucrari "Modernizare si reabilitare Gara fluviala Giurgiu- proiectare + executie"

07.09.2009

Download

5

INVITATIE DE PARTICIPARE "Servicii de reparatii la nava tehnica de depoluare ANR 2282 si servicii de reparatii la pontonul de acostare ANR 1516"

23.09.2009

Download

6

INVITATIE DE PARTICIPARE baza pentru interventii in cazul poluarilor accidentale in zona de jurisdictie CN APDFSA, intre Moldova Veche si Orsova (Punct de lucru Dubova)

08.10.2009

Download

7

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru reparatii cheu vertical Orsova

19.10.2009

Download

8

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitia publica de lucrari "Lucrari de dragare pe sectorul Chiciu-Regie"

06.11.2009

Download

9

INVITATIE DE PARTICIPARE Servicii reparatii nava ANR 2282 si nava ANR 1516

12.11.2009

Download

10

INVITATIE DE PARTICIPARE Baza pentru interventii in cazul poluarilor accidentale in zona de jurisdictie CN APDF SA, intre Moldova Veche si Orsova (Punct de lucru Dubova) - Proiectare si executie

04.12.2009

Download

11

PROCEDURA A FOST ANULATA IN SEAP in data de 02.03.2010 in conformitate cu prevederile OUG 34 /2006, art. 209, alin (1), lit. d) intrucat au fost inregistrate abateri de la prevederile legislative care afecteaza procedura de atribuire

02.03.2010

Download

12

Invitatie participare achizitie carburant /CN APDF SA Giurgiu

10.03.2010

Download

13

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru achizitie publica de servicii "Servicii de reparatii la nava tehnica de depoluare ANR 2282 si servicii de reparatii la pontonul de acostare ANR 1516"

16.03.2010

Download

14

Invitatie de participare pentru achizitia de lucrari publice "Adaptare terminal fluvial de pasageri Orsova, existent, la conditiile de trafic SCHENGEN  NONSCHENGEN"

25.03.2010

Download

15

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru achizitie publica de servicii "Servicii de asigurare facultativa pentru nave nepropulsate din parcul de nave al CN APDF SA Giurgiu"

09.06.2010

Download

16

INVITATIE DE PARTICIPARE
(Publicata in SEAP cu nr. 257981/ 22.06.2010)
la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru achizitie publica de servicii "Servicii de proiectare - Modernizare si extindere cheu in portul Calafat: Accesorii cheu pentru acostarea pontonului plutitor complex ANR 2608", Cod CPV 71322000-1

22.06.2010

Download

17

Invitatie de participare NR. 262344 PUBLICATA IN SEAP IN DATA DE 04.08.2010 pentru achizitia de lucrari publice "Adaptare terminal fluvial de pasageri Modova Veche, existent, la conditiile de trafic SCHENGEN-NONSCHENGEN - cabine duble control pasapoarte - 4 buc" Cod CPV: 45454000-4

04.08.2010

Download

18

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 267547 publicata in SEAP in data de 30.09.2010 la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului "Furnizare si instalare - Grup electrogen de interventie de 250 kVA / 200 kW la Terminalul de pasageri din portul Orsova

30.09.2010

Download

19

INVITATIE DE PARTICIPARE publicata in SEAP in data de 12.10.2010 pentru achizitia de lucrari publice " Modernizare si extindere cheu in portul Calafat - Accesorii de cheu pentru acostarea pontonului plutitor complex ANR 2608" Cod CPV : 45241100-9

12.10.2010

Download

20

INVITATIE DE PARTICIPARE publicata in SEAP cu nr. 271943 in data de 11.11.2010 la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru achizitie publica de servicii "Servicii de auditare a situatiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu intocmite pentru anul 2010", Cod CPV

11.11.2010

Download

21

INVITATIE DE PARTICIPARE Publicata in SEAP CU NR. 272173 in data de 12.11.2010 la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru achizitie publica de servicii de proiectare "Reabilitare si modernizare cheu vertical si terasamente cale rulare macarale in port comercial Drobeta Turnu Severin", cod CPV 71322500-6

12.11.2010

Download

22

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 277548 publicata in SEAP in data de 31.01.2011 la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru achizitie publica de servicii Servicii de colectare tratare/eliminare a deseurilor uleioase generate de nave in portul Giurgiu-Romania si portul Ruse-Bulgaria" Cod CPV

31.01.2011

Download

23

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 299573 publicata in SEAP in data de 17.06.2011 la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari "Dragarea accesului in bazinul Veriga din portul Giurgiu si pe bratul Smarda din portul Giurgiu" Cod CPV : 45252124-3

17.06.2011

 

Download

24   

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 303232 publicata in SEAP in data de 05.07.2011 la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii "Servicii de asigurare facultativa pentru 18 nave din parcul de nave al CN APDF SA Giurgiu" Cod CPV : 66514150-2

 

 

05.07.2011

Download

25   

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 305740 publicata in SEAP in data de 20.07.2011 la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru achizitie publica de produse "Furnizare carburant Motorina Euro 5 pentru actiune pilot in cadrul proiectului WANDA" Cod CPV : 09134220-5

20.07.2011

Download

26

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 305784 publicata in SEAP in data de 20.07.2011 la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru achizitie publica de servicii "Servicii de proiectare - Reactualizare Studiu de fezabilitate - Danube - retea de acces la Dunare - Dezvoltarea circulatiei in Europa prin dezvoltarea in Romania a unei infrasctructuri de proturi TEN-T de inalta calitate in conditii economice optime - port Giurgiu" Cod CPV : 79314000-8

20.07.2011

Download

 27

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 305790 publicata in SEAP in data de 20.07.2011 la procedura de atribuire prin "cerere de oferte" pentru achizitie publica de servicii "Servicii de proiectare - Reactualizare Studiu de fezabilitate Reabilitarea si modernizarea infrasctructurii de transport naval in porturile din afara retelei TEN-T - port Corabia"                                   Cod CPV : 79314000-8

20.07.2011

Download

 28

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 312254 publicata in SEAP in data de 31.08.2011 la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari "Lucrari de dragare in portul Corabia"                           Cod CPV : 45252124-3

01.09.2011

Download

29

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 320446 din data de 21.02.2012 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii "Servicii de consultanta in management de proiect pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Oltenita"     Cod CPV : 79411000-8

21.02.2012

Download

30

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 320632 din data de 23.02.2012 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii "Servicii de consultanta in management de proiect pentru proiectul "Sistem de preluare si prelucrare reziduri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de catre CN APDF SA Giurgiu"                                    Cod CPV : 79411000-8

24.02.2012

Download

31

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 325292 din data de 28.04.2012 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii -Servicii de consultanta in management de proiect pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Oltenita "    Cod CPV : 79411000-8

02.05.2012

Download

32

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 3135 din data de 09.05.2012 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii -Servicii de publicitate aferente proiectului "Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si intervetie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de catre CN APDF SA Giurgiu"    Cod CPV : 79341000-6

09.05.2012

Download

33 

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 3177 din data de 10.05.2012 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii -Servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru executia de lucrari si asistenta tehnica aferenta proiectarii pentru executia de lucrari pentru proiectul "Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si intervetie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de catre CN APDF SA Giurgiu"    Cod CPV : 71322000-1

10.05.2012

Download

34

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 329118 din data de 11.06.2012 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari -"Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Oltenita ", respectiv proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari                   Cod CPV : 45241100-9

PROCEDURA A FOST ANULATA in data de 22.06.2012 in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 modificata prin Legea 279/2011, art. 209, alin (1), lit. c)  deoarece trebuie reglementata situatia juridica a terenului

12.06.2012

22.06.2012

Download

Download

35

ANUNT DE PARTICIPARE nr. 136919 din data de 27.06.2012 publicat in SEAP la procedura "licitatie deschisa" pentru atribuire contract de furnizare produse prin cumparare -4 nave multifunctionale pentru actiuni de protectia mediului si a unui motor de schimb pentru nava multifunctionala in cadrul proiectului "Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de CN APDF SA Giurgiu"

27.06.2012

Download

36

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 330503 din data de 28.06.2012 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - Servicii de audit pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Oltenita"     Cod CPV : 79212000-3

28.06.2012

Download

37

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 335134 din data de 11.09.2012 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari - "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Oltenita", respectiv proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari     Cod CPV : 45241100-9

12.09.2012

Download

38

Ordin initiator nr. 869 / 2012

13.11.2012

Download

39

Ordin initiator nr. 870 / 2012

13.11.2012

Download

40

Ordin initiator nr. 871 / 2012

13.11.2012

Download

 41

Ordin initiator nr. 9801 / 2012

12.12.2012

Download

42

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 343763 din data de 12.03.2013 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de supervizare lucrari (dirigentie de santier) aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Oltenita"     Cod CPV : 71520000-9

12.03.2013

Download

43

ANUNT DE PARTICIPARE nr. 142581 din data de 20.03.2013 publicat in SEAP la procedura "licitatie deschisa" pentru atribuire contract de furnizare si montare 3 (trei) pontoane de acostare, 3 (trei) pasarele metalice si 6 (sase) scondri, inclusiv servicii de proiectare precum si lucrari hidrotehnice aferente pentru realizarea de amenajare mal pentru accesorii de cheu, record electric si record de tubulaturi la mal in cadrul proiectului "Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de CN APDF SA Giurgiu"

20.03.2013

Download

44

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 344902 din data de 08.04.2013 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de supervizare lucrari (dirigentie de santier) aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Oltenita"     Cod CPV : 71520000-9

08.04.2013

Download

45

ANUNT DE PARTICIPARE nr. 2452 din data de 08.04.2013 publicat in SEAP la procedura "licitatie deschisa" pentru atribuire contract de furnizare si montare 3 (trei) statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente, servicii de proiectare si servicii aditionale furnizarii in cadrul proiectului "Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de CN APDF SA Giurgiu"

08.04.2013

Download

46

ANUNT DE PARTICIPARE din data de 13.06.2013 publicat in SEAP la procedura "licitatie deschisa" pentru atribuire contract de furnizare si montare 3 (trei) statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente, servicii si lucrari de instalare, cu titlu accesoriu, aditionale furnizarii in cadrul proiectului "Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de CN APDF SA Giurgiu"

13.06.2013

Download

47

Ordin initiator nr. 388 / 2013 Cernavoda

12.09.2013

Download

48

Ordin initiator nr. 648 / 2013 Severin

27.11.2013

Download

49

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 356909 din data de 14.01.2014 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului "Furnizare in leasing pentru 7 autoturisme : 5 buc. autoturisme tip caroserie AABERLINA si 2 buc. autoturisme tip caroserie Vehicul de teren SUV" Cod CPV : 34110000-1

14.01.2014

Download

50

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 356910 din data de 14.01.2014 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului "Furnizare in leasing pentru 2 microbuze : 1 buc. microbuz M1 (conform RNTR2) si 1 buc. microbuz M2 (conform RNTR2)" Cod CPV : 34114400-3

14.01.2014

Download

51

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 358532 din data de 24.03.2014 publicata in SEAP la procedura "cerere de oferta" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari  "Lucrari de constructii aferente proiectului POST/2012/3/3/003 - Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz

de poluare pe sectorul Dunarii administrat de CN APDF SA Giurgiu" Cod CPV 45220000-5

24.03.2014

Download

52

Ordin initiator nr. 558 / 2014 Giurgiu

18.07.2014

Download

53

Ordin initiator nr. 589 / 2014 Giurgiu

04.08.2014

Download

54

Ordin initiator nr. 634 / 2014 Energie electrica Cernavoda

01.09.2014

Download

55

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 368137 din data de 02.12.2014 publicata in SEAP la procedura cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse “Furnizare containere pentru deseuri solide aferente proiectului POST/2012/3/3/003 - Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de catre CN APDF SA Giurgiu”, Cod CPV 44613800-8; 44619000-2.

02.12.2014

Download

54

Ordin initiator nr. 567 / 2015 Energie electrica Severin

28.01.2015

Download

55

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 371605 din data de 24.03.2015 publicata in SEAP la procedura cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta management de proiect aferente proiectului“Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) si sistematizarea dispozitivului feroviar al portului" CPV 79411000-8.

24.03.2015

Download

55

INVITATIE DE PARTICIPARE nr. 373269 din data de 29.04.2015 publicata in SEAP la procedura cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari "Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) si sistematizarea dispozitivului feroviar al portului"Lucrari de constructii aferente proiectului /POST/2014/2/3/008 Cod CPV 45241000-8 .

29.04.2015

Download

56

Achizitie energie electrica Cernavoda 2016 - prin BRM.

02.12.2015

Download

57

Ordin initiator nr. 595 / 2016 Achizitie energie electrică pentru „Terminalul de pasageri” din portul Orşova, „Portul de Pasageri” din Dr.Tr. Severin, „Portul Comercial” din Dr.Tr. Severin şi Portul Cetate

29.01.2016

Download

58

Ordin initiator nr. 45 / 2017 - Achizitie energie electrică pentru 4 porturi ale CN APDF SA Giurgiu prin Bursa Romana de Marfuri

03.02.2017

Download

59

ANUNT DE PARTICIPARE nr. 174027 din data de 22.03.2017 publicat in SEAP la procedura licitatie deschisa pentru atribuire contract furnizare 10 bucati autovehicule in regim de leasing operational

22.03.2017

Download

60

Ordin initiator nr. 50 / 2018 - Achizitie energie electrică de catre CN APDF SA Giurgiu prin Bursa Romana de Marfuri

12.02.2018

Download

Home Page | Profilul Companiei | Conducere | Comunicate Presa | Achizitii | Programe Europene Mediu | Porturi | Contact | Site Map


Back to content | Back to main menu