Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
TARIFE   PORTUARE   SI   TARIFE   PENTRU  PRESTARI SERVICII 

obligatorii si valabile de la 01.01.2021 până la 31.12.2021
avizate de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval în 21.12.2020 cu nr. 16367 și aprobate prin extrasul din Decizia nr.15/22.12.2020 a Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu
A. Tarife portuare pentru utilizarea infrastructurii de transport naval

I. Tarif cheiaj

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
I.1 Stationare la cheu nave de transport marfa care desfasoara operatiuni de incarcare-descarcare*
-trafic pana la 200.000 tone 0,29 EURO/ tona
-trafic între 200.001 şi 350.000 tone 0,28 EURO/ tona
-trafic între 350.001 şi 500.000 tone 0,27 EURO/ tona
-trafic peste 500.001 tone 0,26 EURO/tona
I.2 Stationare permanenta la cheu constructii plutitoare, inclusiv ansamblu de acostare. 0,27 Euro/ml front de cheu/zi
I.3 Stationare la cheu nave tehnice , nave transport pasageri(fara cabine) , yahturi, ambarcaţiuni (>7m sau >15kW) si şalupe 8 Euro/nava/zi
I.4 Stationare la cheu fara operatiuni nave de transport marfa. 20Euro/nava/zi
I.5 Utilizare cheu in dana simpla sau multipla de catre nave de croaziera 28Euro/nava/zi
* Nota : Tariful se aplică pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare/descărcare în 48 de ore.

II. Tarif utilizare bazine

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
II.1 Nave aflate in exploatare (nave de transport marfuri, tehnice, transport pasageri(fara cabine) si conservare, reparatii) 11 Euro/nava/zi
II.2 Navele de agrement, constructii plutitoare, yahturi si ambarcatiuni, salupe 4 Euro/nava/zi

III. Tarif pentru utilizare incinta portuară de către pasagerii navelor de croaziera

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
III.1 Tarif pentru utilizare incinta portuară de către pasagerii navelor de croaziera 2 Euro/pasager

B. Tarife portuare - prestări servicii

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
1 Tarif furnizare energie electrica:
a) pentru subconsumatorii portuari (incl.nave stationate permanent)
  1. Pentru porturile Olteniţa şi Cernavodă tariful de refurnizare este 25% din pretul furnizorului + pretul furnizorului;
  2. Pentru porturile Moldova Veche,Orsova, Dr.Tr.Severin şi Cetate tariful de refurnizare este 0,08702lei/kwh +preţul furnizorului;
  3. Pentru porturile Giurgiu si Călăraşi tariful de refurnizare este 0,06323 lei/kwh+ pretul furnizorului.
b) pentru consumatorii ocazionali (nave si consumatori pe bază de comandă) 10 Euro/nava/conectare + tariful de refurnizare aprobat de ANRE +preţul furnizorului
2 Tarif furnizare apă potabilă:
- pentru consumatorii ocazionali ( nave şi consumatori pe baza de comanda) 12 Euro/nava/conectare + tariful de intretinere retele apa potabila de 0,93 Lei/mc + tariful furnizorului
-tarif intretinere retele apa potabila (nave stationate permanent la cheu si subconsumatori portuari) 0,93 lei/mc+ tarif furnizor
3 Tarif intretinere retelele de canalizare, a foselor septice 0,93 lei/mc+ tarif furnizor

C. Tarife portuare – alte servicii

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
1 Eliberare Aviz de principiu pentru executie lucrari de investitii, extindere si modernizari executate de terti, in limitele portuare, aflate in administrarea CN APDF SA Giurgiu, a caror infrastructura apartine domeniului privat sau domeniului public al unitatilor administrativ teritoriale. 209 Euro/aviz
2 Eliberare Aviz CTE pentru executie lucrari de investitii, extindere si modernizari executate de terti, in limitele portuare, aflate in administrarea CN APDF SA Giurgiu, a caror infrastructura apartine domeniului privat sau domeniului public al unitatilor administrativ teritoriale. 278 Euro/aviz
3 Emitere carnet muncitor portuar 19 Euro/carnet
4 Acordare viza anuala pentru carnet de muncitor portuar 9 Euro/viza
5 Eliberare Aviz de principiu pentru desfasurarea de activitati portuare 209 Euro/aviz

Tarifele nu includ TVA.
  • Tarifele vor fi aplicate in mod nediscriminatoriu tuturor navelor care opereaza in zona de jurisdictie a CN APDF SA. Aplicarea tarifelor exprimate in EURO se va face prin transformarea la cursul oficial al BNR EURO/RON pentru navele sub pavilion romanesc iar pentru celelalte nave tarifele se vor aplica in EURO.

  • Tarifele vor fi aplicate conform instructiunilor de aplicare a tarifelor portuare si tarifelor pentru prestari servicii!

Acest site foloseste cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
CLICK AICI-NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL