Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
TARIFE   PORTUARE   SI   TARIFE   PENTRU  PRESTARI SERVICII 

obligatorii si valabile de la 01.01.2019 până la 31.12.2019
avizate de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval în 13.12.2018 cu nr. 5743 și aprobate prin extrasul din Decizia nr.18/14.12.2018 a Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu
A. Tarife portuare pentru utilizarea infrastructurii de transport naval

I. Tarif cheiaj

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
I.1 Stationare la cheu nave de transport marfa care desfasoara operatiuni de incarcare-descarcare*
-trafic pana la 200.000 tone 0,18 EURO/ tona
-trafic între 200.001 şi 350.000 tone 0,17 EURO/ tona
-trafic între 350.001 şi 500.000 tone 0,16 EURO/ tona
-trafic peste 500.001 tone 0,15 EURO/tona
I.2 Stationare permanenta la cheu constructii plutitoare, inclusiv ansamblu de acostare. 0,29 Euro/ml front de cheu/zi
I.3 Stationare la cheu nave tehnice , nave transport pasageri(fara cabine) , yahturi, ambarcaţiuni (>7m sau >15kW) si şalupe 8 Euro/nava/zi
I.4 Stationare la cheu fara operatiuni nave de transport marfa. 22Euro/nava/zi
I.5 Utilizare cheu in dana simpla sau multipla de catre nave de croaziera 30Euro/nava/zi
* Nota : Tariful se aplică pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare/descărcare în 48 de ore.

II. Tarif utilizare bazine şi acvatorii portuare

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
II.1 Navele de transport mărfuri, tehnice, transport pasageri (fără cabine) 5 Euro/nava/zi
II.2 Navele aflate in conservare, reparaţii, staţionare în zone stabilite de administraţie 2,5 Euro/nava/zi
II.3 Navele de agrement,constructii plutitoare, yahturi si ambarcaţiuni (>7m sau >15kW), şalupe 1,5 Euro/nava/zi
II.4 Nave de croazieră 20 Euro/nava/zi

III. Tarif pentru utilizare incinta portuară de către pasagerii navelor de croaziera

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
III.1 Tarif pentru utilizare incinta portuară de către pasagerii navelor de croaziera 2 Euro/pasager

B. Tarife portuare - prestări servicii

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
1 Tarife acostare/stationare la pontoanele CN APDF SA Giurgiu
a) Nave croazieră 196 Euro/nava/acostare/zi
b) Alte ctg.nave( tancuri,nave tehnice, iahturi, transp.marfa, pasageri ,etc.)
-până la 4 h 30 Euro/nava/4h
-peste 4 h 5 Euro/nava/4h
2 Tarif furnizare energie electrica:
a) pentru subconsumatorii portuari (incl.nave stationate permanent)
  1. Pentru porturile Olteniţa şi Cernavodă tariful de refurnizare este 25% din pretul furnizorului + pretul furnizorului;
  2. Pentru porturile Moldova Veche,Orsova, Dr.Tr.Severin şi Cetate tariful de refurnizare este 0,08702lei/kwh +preţul furnizorului;
  3. Pentru porturile Giurgiu si Călăraşi tariful de refurnizare este 0,06323 lei/kwh+ pretul furnizorului.
b) pentru consumatorii ocazionali (nave si consumatori pe bază de comandă) 10 Euro/nava/conectare + tariful de refurnizare aprobat de ANRE +preţul furnizorului
3 Tarif furnizare apă potabilă:
- pentru consumatorii ocazionali ( nave şi consumatori pe baza de comanda) 12 Euro/nava/conectare + tariful de intretinere retele apa potabila de 0,93 Lei/mc + tariful furnizorului
-tarif intretinere retele apa potabila (nave stationate permanent la cheu si subconsumatori portuari) 0,93 lei/mc+ tarif furnizor
4 Tarif intretinere retelele de canalizare, a foselor septice 0,93 lei/mc+ tarif furnizor

C. Tarife portuare – servicii de mediu

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
1 Tarif pentru asistenta tehnica in prevenirea poluarii* 45 Euro/ora
2 Tarif pentru deplasare salupa de interventie
-în marş 67 Euro/ora
-în staţionare 34 Euro/oră
3 Tarif de deplasare a navei ECOSTAR 1 pentru serviciile de preluare a rezidurilor de la nave şi asistenţă pentru prevenirea şi combaterea poluării
-în marş 95 Euro/ora
-în staţionare 48 Euro/oră
4 Tarif de deplasare a navelor ECOSTAR 100, ECOSTAR 101, ECOSTAR 102, ECOSTAR 103 pentru serviciile de preluare a rezidurilor de la nave şi asistenţă pentru prevenirea şi combaterea poluării
-în marş 115 Euro/oră
-în staţionare 58 Euro/oră
5 Tarif pentru serviciul de preluarea si separarea amestecului de apa cu hidrocarburi de la nave la complexele de depoluare al CN APDF SA Giurgiu* 49 Euro/mc
6 Tarif pentru serviciul de preluare si tratare a apei uzate menajere de la nave la complexele de depoluare al CN APDF SA Giurgiu* 41 Euro/mc
7 Tarif pentru preluarea deseurilor menajere de la nave la complexele de depoluare al CN APDF SA Giurgiu* 5 Euro/sac de 25kg
8 Tarif pentru serviciul de preluare, stocare temporara si eliminare uleiuri minerale neclorinate de motor, de transmisie si de ungere, de la nave la complex de depoluare al CN APDF SA Giurgiu* 55 Euro/tona
9 Tarif pentru serviciul de preluare, stocare temporara si eliminarea deseuri periculoase (materiale absorbante imbibate cu produse petroliere), de la nave la complexele de depoluare al CN APDF SA Giurgiu* 0,3 Euro/kg
*Pentru serviciile asigurate în zilele de sâmbăta, duminica precum şi în zilele declarate sărbători legale se va aplica o majorare cu 25% a tarifului.

D. Tarife portuare – alte servicii

Nr. crt. Denumite tarif Nivel Tarif
1 Eliberare Aviz de principiu pentru executie lucrari de investitii, extindere si modernizari executate de terti, in limitele portuare 195 Euro/aviz
2 Eliberare Aviz CTE pentru executie lucrari de investitii, extindere si modernizari executate de terti, in limitele portuare 260 Euro/aviz
3 Emitere carnet muncitor portuar 15 Euro/carnet
4 Acordare viza anuala pentru carnet de muncitor portuar 8 Euro/viza
5 Eliberare Aviz de principiu pentru desfasurarea de activitati portuare 195 Euro/aviz

Tarifele nu includ TVA.
  • Tarifele vor fi aplicate in mod nediscriminatoriu tuturor navelor care opereaza in zona de jurisdictie a CN APDF SA. Aplicarea tarifelor exprimate in EURO se va face prin transformarea la cursul oficial al BNR EURO/RON pentru navele sub pavilion romanesc iar pentru celelalte nave tarifele se vor aplica in EURO.

  • Tarifele vor fi aplicate conform instructiunilor de aplicare a tarifelor portuare si tarifelor pentru prestari servicii!

Acest site foloseste cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
CLICK AICI-NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL